+48 660 947 463

Regulamin

1. Portal internetowy, znajdujący się pod adresem www.trzydedruk.pl umożliwia zamówienie usługi drukowania i skanowania 3D oraz projektowania CAD za pośrednictwem Internetu.

2. Portal www.trzydedruk.pl  jest prowadzony przez firmę:

HANION Łukasz Długosz
Władysława Grabskiego 94b/3
35-312 Rzeszów

e-mail: hanion@outlook.com

tel: +48 660 947 463

Nip: 662-175-75-82
Regon: 360062462

GIODO

numer księgi: ……………

numer zgłoszenia: …………

3. Adres do korespondencji:

HANION Łukasz Długosz
Władysława Grabskiego 94b/3
35-312 Rzeszów
e-mail: hanion@outlook.com

4. Zakup na portalu internetowym www.trzydedruk.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Zapytanie ofertowe należy składać poprzez formularz kontaktowy. Formularz ten umożliwia wysłanie pliku do wyceny.

6. Składając zapytanie ofertowe, Klient wypełnia przeznaczony do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usługi wyceny, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Jednocześnie klient oświadcza, ze podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

7. Po zaakceptowaniu przez Klienta wyceny, w celu dalszej realizacji zamówienia, Klient podaje dodatkowo adres zamieszkania oraz NIP.

8. Podając swoje dane Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

8. Po akceptacji wyceny, Klient otrzymuje do opłacenia fakturę pro-forma z ustaloną przez obie strony kwotą do zapłaty.

9. Realizacja zamówienia następuje po opłaceniu faktury pro-forma.

10. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość zapłaty za usługę przy odbiorze przesyłki jak również odbiór osobisty.

10. Czas realizacji zlecenia jest ustalany na etapie wyceny. W uzasadnionych przypadkach, Klient może zostać uprzedzony o zmianie terminu realizacji zamówienia,

11. Usługa skanowania 3D jest wyceniana indywidualnie i może być świadczona w siedzibie Firmy HANION Łukasz Długosz, lub jeżeli tak ustalono, na miejscu u Klienta.

12. Wszystkie wyceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

13. Firma HANION Łukasz Długosz zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

14. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym, a kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

15. Firma HANION Łukasz Długosz wystawia fakturę VAT na zakupiony towar.

16. Zwroty:
Klient ma prawo do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym do dziesięciu dni od daty jego otrzymania. W terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji z transakcji klient powinien przesłać towar sprzedawcy. Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki oraz ryzyko uszkodzenia/zaginięcia w transporcie ponosi Klient.
Towar zwracany jest wraz z oryginalnym opakowaniem, nieużywany. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek pobraniowych.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.